Tarieven * Annuleren van afspraken * Algemene Voorwaarde * Privacyverklaring * Vergoedingen

Tarieven

kennismakinggesprek telefonisch en
ontmoetingsmoment                  gratis en vrijblijvend

Intake gesprek                            € 50,00

Coaching/ begeleiding             € 65,00 per uur        

Oudercoaching                           € 65,00  per uur          

Gesprek/observatie thuis, op
school of (woon)groep               € 65,00 per uur

Evaluatiegesprek                         € 50,00            

Verslaglegging                            € 50,00  

ZO STERK training                      €175,00     (10 lessen)
Gi
rl Power                                    €120,00     ( 8 lessen)
Samen Zijn (6 bijeenkomsten)  €150,00 (voor kind en ouder)

Workshops                                   wisselend, zie pagina

Reiskosten vanaf 10 km.             €0,19 p/km

Reistijd vanaf 10 km                    € 25,00 (per uur)       

Voor alle coaching- en begeleidingsmomenten neem ik minstens 1 uur tot 1,5 uur de tijd. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en reiskosten tot 10 kilometer.

Annuleren van afspraken

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, verneem ik dit graag minimaal 24 uur van te voren. Als er niet op tijd geannuleerd is, zal ik het geplande in rekening moeten brengen. Bij sprake van overmacht kan er natuurlijk in overleg gekeken worden naar mogelijkheden.

Algemene voorwaarde

Voor het gehele document Algemene Voorwaarden Coaching van kinderen, jongeren, ouders en Trainingen en Workshops (Weerbaarheidstraining) bij Zonnesteen Jeugdcoaching te Amerongen, graag de volgende link aanklikken Algemene Voorwaarde.

Privacyverklaring

Voor het gehele document Privacyverklaring Coaching van kinderen, jongeren, ouders en Trainingen en Workshops (Weerbaarheidstraining) bij Zonnesteen Jeugdcoaching te Amerongen, graag de volgende link aanklikken Privacyverklaring.

Vergoedingen

Kindercoaching wordt meestal niet vergoed door de ziektekostenverzekering, maar het is zeker de moeite waard dit bij de verzekeraar na te vragen. Wellicht biedt de gemeente mogelijkheden voor u, aangezien Zonnesteen Jeugdcoachingop de Sociale Kaart van de gemeente Utrechtse Heuvelrug staat.
Kindercoaching en Rots en Watertraining kan betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Ook budget uit de Leerling Gebonden Financiering (rugzakje) kunnen hiervoor gebruikt worden. Hiervoor kunt u overleggen met de school van uw kind.
Voor mensen met een PGB(Persoons Gebonden Budget) die krijgen persoonlijke begeleiding vergoedt, vraag bij de gemeente naar de voorwaarden.
Indien u een minimuminkomen heeft kunt u een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente.
Rots en Watertraining valt onder de preventiezorg en wordt daardoor steeds vaker bij een aantal Zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed (valt onder "overige psychologische zorg" , tweedelijns zorg)


KvK nummer 70644128