Ouders

Opvoeden is een van de mooiste en waardevolste taken die een mens kan hebben. En kan soms best moeilijk of frustrerend zijn. Je voelt dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Jullie hebben al van alles geprobeerd, maar professionele ondersteuning is wenselijk. Hebben jullie als gezin een moeilijke tijd door bv. scheiding, verlies of ziekte, dan biedt Zonnesteen Jeugdcoaching gespecialiseerde hulp.
Naast het coachen en begeleiden van jullie kind, bied ik ook oudercoaching. Want net als onze kinderen, hebben wij als ouders ook onze kwaliteiten en talenten. De coaching zal niet gericht zijn op opvoedingskundig advies geven, maar over het verkrijgen van inzichten in eigen kwaliteiten, in (gezins-)patronen, eigen onzekerheden, angsten of vraagstukken. De situatie bekijken vanuit jullie onvoorwaardelijke liefde voor jullie kind, geeft vaak meer vertrouwen in het ‘onderbuik gevoel’. Waarbij ik je laat ervaren, dat het prettig is meer op je intuïtie af te gaan.
Bij de coaching van kinderen tot en met 8 jaar, hebben de ouders een grote rol. Kinderen tot deze leeftijd zijn nog niet in de ontwikkelingsfase van bewustwording. Daardoor kunnen zij de aangereikte handvatten niet zonder hulp van hun ouders in zetten. Met verschillende werkvormen krijgen we zicht op de belevingswereld en behoefte van het kind. Zo gebruik ik werkvormen als spel, bewegen, de natuur in gaan en creatieve activiteiten. Ondertussen praten we, verbinden we, observeer ik en genieten we samen met pappa en mamma.


” Je ontdekt meer van iemand door een uur met hem te spelen, dan door een jaar met hem te praten.” aldus Plato (Griekse filosoof, schrijver)


Kinderen vanaf 8 jaar gaan de ontwikkelingsfase in, waarbij bewustwording van zichzelf in deze grote wereld in relatie tot de ander, gevoel van eenzaamheid, behoefte aan een eigen plekje, privacy en een intense manier van emotie beleving centraal staan. Dit is een periode waarbij coaching een extra mooie aanvulling is op het leven van het kind. Vaak ontstaat er in deze fase ook behoefte aan coaching, vanuit school, de ouders of het kind zelf.
Door mijn openhartige, sensitieve en betrokken begeleidingsstijl zullen kinderen en jongeren zich veilig voelen om ook zelf hun hart te openen en te laten spreken. Zo kan ik meekijken vanuit hun belevingswereld en zienswijze. En vinden we samen manieren om zichzelf en deze wereld beter te begrijpen.