* Werkwijze * Wat we bereiken *

Werkwijze

Het eerste contact zullen we telefonisch hebben. Dit kan doordat je mij belt 0650469443 of dat ik contact opneem na aanleiding van jullie mail of invulling van het contactformulier. Het kan zijn, dat de vraag naar coaching vanuit school ontstaat. Maar ouders zijn de enige die gezamenlijk een coaching traject aan kunnen vragen. Telefonisch wisselen we nodige en praktische informatie uit en plannen we een ontmoetingsmoment. Deze persoonlijke ontmoeting is laagdrempelig, kort en zonder verwachtingen. Wordt dit ontmoetingsmoment positief ervaren, dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit intakegesprek is altijd met beide ouders en meestal nog zonder kind. Tijdens dit gesprek zullen we elkaar en de situatie beter leren kennen en het probleem bespreken. Het 'probleem' zullen we vanaf dan 'levensles' noemen. Want van levenslessen mogen we leren, leren brengt ons nieuwe ontdekkingen en daarmee kunnen we verder! De hulpvraag en het doel zullen we helder krijgen en we maken afspraken over bijvoorbeeld is er wel of geen ouder aanwezig bij de sessies (is eveneens gebonden aan de leeftijd van het kind), hoe verloopt het contact met ouders, wordt school erbij betrokken of andere mensen die voor het kind belangrijk zijn e.d. Omdat een proces zich niet laat sturen, is de hoeveel sessies die nodig zijn wisselend per kind, maar gaat altijd in overleg.

 

Wat we bereiken

is bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, beter omgaan met emoties en gevoelens, weerbaarder worden (evt. als er wordt gepest) , faalangst verminderen, concentratie verbeteren, positief zelfbeeld, aanvaarden van een aandoening of ziekte bij jezelf of dierbare, beter omgaan met nieuwe of lastige situaties, professioneel gesteund voelen bij rouw- en verlies verwerking (bij bv verlies van een dierbare, bij scheiding, verhuizing e.d.) makkelijker vriendjes maken, beter communiceren, positieve (groei) mindset, minder piekeren, minder stress ervaren, beter omgaan met conflicten,…………  en al het andere wat extra aandacht kan gebruiken. Omdat iedereen uniek is en ieder zijn behoefte of levensles verschillend is, maak ik gebruik van veel verschillende werkvormen.